Jak wypełnić dokumenty do rejestracji zawodnika? INSTRUKCJA

Zawodnicy zarejestrowani w systemie Extranet wypełniają jeden dokument – deklarację zawodnika (punkt 2).

Zawodnicy dotychczas niezarejestrowani w systemie Extranet wypełniają dwa dokumenty:

  1. Formularz rejestracyjny – należy pobrać i wydrukować dokument, a następnie wypełnić wszystkie pola wskazane we wzorze. Do dokumentu dołączyć zdjęcie – jest ono niezbędne do rejestracji. Na dokumencie muszą się znaleźć podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli dziecko ma jednego rodzica lub opiekuna prawnego, należy dopisać obok podpisu „jedyny opiekun prawny”.

Do pobrania:  

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WZÓR JAK WYPEŁNIĆ

 

  1. Deklaracja zawodnika – należy pobrać i wydrukować dokument, a następnie wypełnić wszystkie pola wskazane we wzorze. Na dokumencie muszą się znaleźć podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli dziecko ma jednego rodzica lub opiekuna prawnego, należy dopisać obok podpisu „jedyny opiekun prawny”.

Do pobrania:

DEKLARACJA

WZÓR JAK WYPEŁNIĆ

Podpisane dokumenty należy dostarczyć do trenera lub wykonać skan i przesłać na adres klubu: lkszorza@gmail.com w terminie do 30 listopada 2021 r.

Formularz i deklaracja podpisana przez rodziców są dokumentami niezbędnymi przy rejestracji zawodników do rozgrywek organizowanych przez PZPN. Najbliższe rozgrywki, do których zostały zgłoszone drużyny Zorzy, to turniej im. Karola Demczuka, który rozpoczyna się już 15.12.2021.

Niezarejestrowani zawodnicy nie będą mogli brać udziału w rozgrywkach.

 

Dołącz do Zorzy
Zorza Przebieczany