RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych opiekunów prawnych i ich dzieci jest Ludowy Klub Sportowy „Zorza” Przebieczany, Przebieczany 26a, 32-020 Wieliczka, tel. 789083556, e-mail: lkszorza@gmail.com

 

Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu zawarcia i realizacji członkostwa w zakresie prowadzenia zajęć sportowych z piłki nożnej, udziału w wydarzeniach wszelkiego rodzaju związanych z w/w działalnością np. obozy, zgrupowania oraz eventy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
  • w celu uczestnictwa, w tym współzawodnictwa w zawodach oraz uczestnictwa w zajęciach sportowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych – RODO). (Cel niezbędny do zebrania Orzeczenia lekarskiego – potrzebne do wypełnienia obowiązku z Ustawy o sporcie Art.37 (Dz.U.2018.0.1263 t.j. – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie))
  • w celu rejestrowania wizerunku dziecka podczas zajęć treningowych, zawodów i obozów sportowych oraz bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej klubu, w mediach społecznościowych, galeriach zdjęć oraz materiałach promocyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO)
  • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) w celu bezpłatnego wykorzystania wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania naszym pracownikom oraz podmiotom współpracującym (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez stowarzyszenie), tj. trenerom, członkom Zarządu, firmom wspierającym nas przy realizacji celów statutowych, np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, dostawca oprogramowania, firma utrzymująca i obsługująca systemy teleinformatyczne, informatyczne. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby i Pana/Pani dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na rejestrację wizerunku w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. W sprawie danych osobowych oraz w sprawie cofnięcia zgody na rejestrację wizerunku można kontaktować się z administratorem:

 

  1. pisemnie na adres: Biskupice 283, 32-020 Wieliczka
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lkszorza@gmail.com

 

Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 

Dane nie podlegają profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Dołącz do Zorzy
Zorza Przebieczany
Skip to content