Realizujemy projekty sportowe i edukacyjne dofinansowane ze środków publicznych oraz programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU.

 

 

Nazwa projektu: Gram w piłkę! Umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w szkoleniach sportowych 

Termin realizacji: 14 kwietnia – 30 listopada 2023

Projekt dofinansowany przez Gminę Biskupice w ramach konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Biskupice.

Kwota dofinansowania: 30 000 zł

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Biskupice udziału w szkoleniach i zawodach sportowych, dzięki którym nabędą i udoskonalą swoje umiejętności piłkarskie. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do upowszechniania sportu jako atrakcyjnego sposobu na spędzanie wolnego czasu, poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży, nauki i utrwalania zasad życia społecznego, zasad fair play i sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży, promocji wizerunku Gminy Biskupice jako gminy stwarzającej warunki do uprawiania sportu i promującej aktywny styl życia wśród mieszkańców.

 

 

Nazwa projektu: Ty też możesz zostać piłkarzem! Treningi dla dzieci z terenów wiejskich 

Termin realizacji: 7 lipca – 31 grudnia 2023

Projekt dofinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku w ramach zadania „Małopolski Klub”.

Kwota dofinansowania: 12 000 zł

W ramach projektu LKS Zorza Przebieczany prowadzi szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży, a także realizuje zakup sprzętu sportowego.

 

 

W 2023 roku otrzymaliśmy wsparcie w ramach programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU.

Termin realizacji: 21 lipca – 31 grudnia 2023

Kwota dofinansowania: 15 000 zł

Dołącz do Zorzy
Zorza Przebieczany
Skip to content