Realizujemy projekty sportowe i edukacyjne dofinansowane ze środków publicznych. 

 

 

Nazwa projektu: Umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w szkoleniach sportowych 

Termin realizacji: 8 marca – 30 listopada 2022

Projekt dofinansowany przez Gminę Biskupice w ramach konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Biskupice.

Kwota dofinansowania: 25 000 zł

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Biskupice udziału w szkoleniach i zawodach sportowych, dzięki którym nabędą i udoskonalą swoje umiejętności piłkarskie. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do upowszechniania sportu jako atrakcyjnego sposobu na spędzanie wolnego czasu, poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży, nauki i utrwalania zasad życia społecznego, zasad fair play i sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży, promocji wizerunku Gminy Biskupice jako gminy stwarzającej warunki do uprawiania sportu i promującej aktywny styl życia wśród mieszkańców.

Nazwa zadania: Program „Klub” – edycja 2022 

Termin realizacji: 1 czerwca – 30 listopada 2022

Projekt dofinansowany przez Skarb Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Całkowita wartość zadania: 11 700 zł

Opis zadania:

Zadanie jest skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej z gminy wiejskiej. Głównym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku 5 – 11 lat, promowanie sportu i aktywnego trybu życia wśród najmłodszych, a także rozwój sportowy dzieci. Ma na celu również wyrównanie szans i ułatwienie dostępu do szkoleń piłkarskich, umożliwienie nabywania i doskonalenia umiejętności piłkarskich poprzez udział w regularnych treningach, a także wykształcenie pewnych zachowań sportowych i naukę zdrowego współzawodnictwa w duchu fair-play.

Dołącz do Zorzy
Zorza Przebieczany