Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Członków LKS Zorza Przebieczany

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Zorza” Przebieczany zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków, które odbędzie się 19 stycznia 2024 roku o godzinie 19.00 w świetlicy w Przebieczanach (Przebieczany 664, 32-020 Wieliczka).

Planowany porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków LKS Zorza Przebieczany.
 2. Powołanie protokolanta (sekretarza) i wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Klubu w latach 2020 –  2024.
 4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu.
 5. Przedstawienie i wybór nowych członków Zarządu Klubu.
 6. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Klubu oraz głosowanie nad zmianą statutu.
 8. Ustanowienie pełnomocnika Klubu.
 9. Ustalenie wysokości składek członkowskich obowiązujących od 2024 roku.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Klubu zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w zebraniu.

W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 19 stycznia 2024 roku na godzinę 20.00.

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Zorza” Przebieczany:

Agnieszka Grybel-Szuber

Krzysztof Szymoniak

Agnieszka Szlązak

Dołącz do Zorzy
Zorza Przebieczany
Skip to content